Kerken hebben te maken met een omgeving die snel verandert. Ook in kerken verandert er veel:

 • geloofsbeleving en ethische keuzes
 • verwachtingen en gewoonten
 • onderlinge betrokkenheid op elkaar
 • tijdsbesteding aan vrijwilligerswerk

Steeds meer hebben kerkleden verschillende meningen over hoe ze vinden dat de diensten er uit moeten zien en hoe ‘de kerkenraad’ leiding zou moeten geven.

 • ‘leiding geven’ is veel ingewikkelder geworden
 • zeker als er zoveel verschillende ‘meningen’ stem krijgen
ichthus_logo_kerkwerk

De genoemde veranderingen zijn op zich gewoon. Zo zit de wereld tegenwoordig in elkaar. Als kerkmensen en kerkenraden worstelen we met die interne verschillen en verwachtingen. En we leerden niet hoe je veranderingen een plek geeft of met onderlinge verschillen rekening kunt houden.

Het kerkwerk is complex, zaken liggen gevoelig. Extra vragen ontstaan bij snelle groei of krimp. En als kerkenraad heb je juist dan geen gezag wanneer het wel nodig is: als er conflicten spelen.

Als extern adviseurs ondersteunen we kerken op de volgende manieren:

Externe deskundigheid

Wanneer je als kerkenraad ondersteuning nodig hebt

 • tijdens ‘ingewikkelde’ gemeenteopbouw… wanneer problemen in visie en communicatie de samenwerking verstoren
 • bij trajecten rond visievorming en beleid

We hebben tools ontwikkeld die gemeentebreed kunnen worden ingezet om mensen met elkaar (doel)gericht in gesprek te brengen op een veilige en opbouwende manier

Tijdelijk extra personeel

Soms heb je voor een tijdelijke periode iemand nodig

 • als een vaste beroepskracht tijdelijk ontbreekt
 • als speciale interim-vaardigheden gewenst zijn
 • als je niet iemand vast in dienst wilt nemen

Specifieke ondersteuning

Soms heb je als kerk begeleiding van een externe, onafhankelijke persoon nodig, niet verbonden of geassocieerd wat er speelt

 • bij fusies en sluitingen
 • bij vergaande wrijving en moeite om ‘samen’ gemeente te zijn
In andere gevallen wil je in je gemeente mensen toerusten voor hun taak als diaken, ouderling of pastoraal werker. We geven in kerken professionele training, toerusting en begeleiding rond
 • gespreksvaardigheden voor pastoraat en getuigend spreken
 • vergadertechniek en gesprekstechniek

Coaching en begeleiding

Soms kan coaching of begeleiding zeer behulpzaam zijn voor een predikant, kerkelijk werker, een teamleider of een team.

 • pionieren en kerkplanting
 • innovatie-trajecten als kerk
 • (bege)leiden in ingewikkelde situaties
  (omdat we dat zelf ook al jaren doen)

 

We bieden coaching en intervisie (en hebben daar veel ervaring in)

 • voor mensen die betaald werk doen in kerken
  – vaak op eenzame posities
 • voor kleine teams
  – die samen nieuwe dinge (willen) gaan
We hebben ook speciale trainingen
 • voor teams in de conceptuele- en pionier-fase

Losse werkzaamheden

Soms is er werk wat ‘zomaar’ tussendoor moet.
Iets wat extra deskundigheid en ervaring of een zekere afstand vraagt:

 • Een bezinningsweekend (mee)organiseren en leiden
 • Een gemeenteavond of -project helpen opzetten en inrichten
 • Er is een externe voorzitter nodig…