Samen besluiten

Op deze pagina beschrijf ik waarom besluitvorming in een kerkelijke gemeente zo moeilijk is. Maar dat het wél kan!
Een goede Bijbelse en duidelijke route helpt daarbij: ik noem het ‘christelijke besluitkunde’.

Opbouw

 • Waarom samen besluiten nemen moeilijk is
 • Het besluitvormingsproces in beeld
 • Stapsgewijs werken (tijdbalk)
 • Ingrediënten van christelijke besluitvorming
 • Een praktijkvoorbeeld
 • Afsluitingen en … verwijzingen

Waarom samen besluiten nemen moeilijk is

 
  

Duidelijke en sterke meningen / gevoelens

 
Vandaag de dag hebben jij en ik over van alles en nog wat een eigen mening.
En die willen wij uiten ook.

In onze cultuur gaat daarachter een lading aan gevoelens, gedachten, tradities en ervaringen schuil. Hierdoor is besluitvorming op basis van ‘ratio’ en argumenten nauwelijks mogelijk.

  

Ik ben belangrijk – Wat ik vind, zeg ik ook

 

Onze mondigheid is gegroeid. Wij postmoderne mensen vinden het lastig om ‘wat ik vind’ en ‘wat de ander vindt’ op één lijn te krijgen en naar een gezamenlijke mening en besluit te komen. We leven in een cultuur waar alle meningen naast elkaar mogen staan en ‘ieders mening’ van waarde is.

  

De Bijbel is minder eenduidig dan we vaak wensen

 

Wie denkt aan meningen en besluiten over bijvoorbeeld de vrouwelijke diaken, schepping of evolutie, de positie van Israël, de ruimte voor de homo, merkt snel dat de Bijbel door mensen op heel verschillende manieren gelezen en uitgelegd wordt. De argumenten van onze tijd en cultuur leggen we naast Bijbelteksten.
Eigen lezing, interpretatie en toepassing krijgen meer invloed.

  

De ingewikkelde positie van de leiding

 

We willen als gemeenschap gezamenlijke visie en afspraken. Dat was ons kerkelijke systeem. Daarin geeft een kerkenraad (of synode) leiding.

Maar het grote probleem voor ons als individuele kerkmensen is dat we vaak vooraf al weten hoe het besluit moet zijn. Neemt een kerkenraad of synode een ander besluit… dan haken we af, doen we niet mee of vertrekken we.

  

We missen de kunst om samen divers te zijn.

 

Teken al die mondige mensen eens uit. Kleur de gevoelens en ervaringen in, veeg alle meningen, standpunten en de verschillende Bijbelse interpretaties er doorheen en het wordt duidelijk: in de meeste kerken is gezamenlijke besluitvorming zoiets als een schilderij dat door honderd mensen samen moet worden gemaakt.

Samen schilderen hebben we niet geleerd; kerken beheersen de kunst niet. En kerkenraden hebben niet geleerd zo’n proces te leiden.

Het proces in beeld

Ingrediënten van christelijke besluitvorming

 
  

Mensen en Heilige Geest komen tot een gezamenlijk besluit

 

Wijsheid en inzicht zijn Bijbelse Geestesgaven die aan de hele gemeente gegeven worden. Als je als kerk samen naar een besluit toe wilt werken, betekent dit dat je verwacht en hoopt en bidt dat God daarin spreekt.

Essentiële onderdelen zijn dus het persoonlijke en het gezamenlijke bidden en Bijbellezen. Je wilt zoeken naar Gods wil.

  

Laat wijsheid en inzicht groeien door Gods werk in ons

 

Je kiest – voor je begint – een afgebakende periode voor het te starten traject.

 • Hierin zit een duidelijke start.
 • Er is ruime tijd voor bezinning door het individu, de kleine groep én de hele gemeenschap (vaak herhaal je deze drieslag).
 • De periode eindigt met een gezamenlijke afsluiting en beslissing.

  

Het proces hiervan zie je in de tekening hierboven en de stappen hiernaast.

  

Zorg voor evenwicht in gevoel en denken

 

God wil dat we hem dienen met ons gevoel en ons verstand.
Met je verstand zet je voors en tegens op een rij. Je peilt ook welke gevoelens (van onrust, verlangen, oud zeer, comfort-zone) bij jou en anderen spelen. Pas als er evenwicht komt in ons denken en voelen, kunnen we besluiten nemen.

Van belang is om hierbij de voors en tegens APART te bespreken. Werk niet met Ja, Maar… met werk eerst eens alle voors uit in een week. Zet daarna alle tegens op een rij in evenzoveel tijd.

  

Werk aan balans tussen individu en gemeenschap

 

Probeer te oefenen om ‘onverschilliger’ te worden over je persoonlijke mening en leer luisteren naar de mening van een ander.

Paulus schrijft niet voor niets: ‘Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden dan jezelf

(Fil 2:3, BGT)

  

Meewerken aan een besluit

 

Een gemeenschap is of wordt het zelden helemaal eens over een besluit. Als je hebt meegewerkt in een proces van besluitvorming … betekent dit dat je alle voors en tegens kent. En je weet hoe iedereen betrokken is geweest.

Je oefende ook een heilige onverschilligheid. Iets van Jezus: ‘niet mijn wil, maar de uwe, Heer’ of ‘niet mijn wil, maar die van ons als kerk

Dat helpt om naderhand het besluit positief te helpen uitvoeren. Ook als het niet jouw persoonlijke keuze is geweest. Zeg tegen jezelf: ik ben de belangrijkste niet. Een advies van Paulus.

Een prakijkvoorbeeld

 
  

Van hulpvraag naar plan

 

In de zomer van 2014 stelt een kerkenraad de vraag: hoe moeten wij gemeente-zijn naar de toekomst toe? Er speelt veel:

 • Een flink aantal leden vertrok naar andere kerken.
 • De warme gemeenschap is sterk verdeeld over de kerkdienst.
 • De kerkenraad schippert: pappen en nathouden

  

Twee externe adviseurs en een werkgroep zetten een route uit voor eerst vier maanden, onderverdeeld in diverse stappen. Elke stap leidt tot afronding en een besluit over het doel en de duur van de volgende stap.

  

De gemeente start met De KerkSpiegel

 

Als gemeente is er een start-avond. Daar benoemen de mensen in kleine groepen sterke en zwakke facetten van de gemeente. Ze brengt daar en in het individuele vervolg (digitale tool) onder woorden waar men persoonlijk naar verlangt.

   

Van het resultaat, het Spiegelbeeld, zegt de gemeente: ‘Ja, zo zijn we!’
En de gemeente ziet het: ‘Ja, we hebben samen een probleem!’

ichthus_logo_kerkspiegel

  

We bespreken en bevragen zes opties

 

De gemeente bespreekt opties voor de toekomst. Tussen de twee uitersten van ‘modern’ of ‘traditioneel’ worden vier extra mogelijkheden uitgewerkt.

  

Deze werkwijze voorkomt dat mensen voor of tegen iets zijn. Het aantal keuzes laat zien dat er meer is dan wat eerst werd gedacht…

ruimte-voor-jongeren

  

Gebeds- en Bijbelstudiemateriaal voor thuis

 

In juli krijgen alle leden het zomerboekje stille tijd. Hierin staan vier onderwerpen uitgewerkt , telkens in 14 dagen.

Liefhebben als huiswerk heet het. Iedereen wordt gevraagd in gebed en stille tijd te zoeken naar wat God wil voor de gemeente, volgens hen.

 

Voorbeeld van een 14 dagen boekje

  

Van zes naar vier opties

 

In deze stap gaan mensen veel denken en praten. Er blijken nieuwe mogelijkheden te zijn ontdekt. Veel mensen hebben, voor het eerst in lange tijd, ‘elkaars nieren geproefd’.

Er ontstond een nieuwe sfeer. De ruimte om voors en tegens te benoemen én rekening te houden met gevoelens bracht geestelijke en emotionele ruimte. Mensen kwamen los van eerdere standpunten.

 

kerkscnearios12

  

Het wordt spannend

Steeds meer mensen haken aan in het proces. Want iedereen weet dat de eigen inbreng nu écht van belang wordt. Er worden twee mogelijkheden verder verkend, uitgewerkt, doorgerekend en Bijbels onderbouwd.

  

Opnieuw is er ruimte voor gebed, gesprek en studie, persoonlijk en in kleine groepen. Een gemeenteschets brengt de kerkleden in kleine groepen bij elkaar en in gebed en gesprek. De resultaten per groep worden gemaild naar de stuurgroep. Zodat naderhand iedereen dezelfde informatie heeft.  

    

Afrondende avond en unaniem kerkenraadsbesluit

   

Na een lange en intensieve route gemeentebreed en een afrondende avond met de hele gemeente – die door mij niet goed werd geleid 🙁 –

zit de kerkenraad om tafel en weegt alle gevoelens, gedachten en keuzes. In de gemeente en binnen de kerkenraad is nog geen eenheid, wel wil iedereen samen verder.

  

Er wordt gestemd. Een broeder begint te huilen, een tweede krijgt tranen in de ogen. Men is stil van verbazing en geluk: de uitslag is unaniem! Dat is écht een wonder. Eensgezindheid komt namelijk van boven!

Afsluiting en… verwijzingen

In een traject zoals beschreven, leer je als gemeente en als kerkenraad hoe je samen tot een besluit kunt komen. Alles krijgt een plek: de mitsen en maren, na- en voordelen, gevoelens van ‘eindelijk’ en ‘ik zie dat niet zitten’. En aan het einde kan deze gemeente verder, in vertrouwen op elkaar en op het werk van de Heer dat zich vormde in een lang proces van luisteren, praten, bidden, Bijbel lezen…
duif-geest-vredeVoor deze kerkenraad was de unanieme stemming doorslaggevend.

  

Wij en de Heilige Geest hebben besloten dat…
lees je in Handelingen 15.

Bronnen en verwijzingen

Veel materiaal in het Nederlands bestaat er niet. Onderstaand een overzicht van artikelen en internet-bronnen:

En in ‘t Engels

Stapsgewijs werken

 • Albicons-3-150x150.png
  Het gaat niet goed. Kerk zoekt een externe begeleider
 • ichthus_logo_kerkspiegel.png
  Samen in gesprek: Wie zijn we, waar staan we. De KerkSpiegel
 • ichthus_logo_kerkwerk-150x150.png
  Opnieuw in gesprek: Waar willen we heen? De KerkKijker
 • logo-temp.jpg
  Gebed, Bijbelstudie en gesprek, thuis en in kleine groepen
 • kerkscnearios12-2-150x150.jpg
  Zes opties doorspreken & doordenken. Gemeenteavond
 • Voorzitter1-150x150.jpg
  Schets: Samen bidden en praten over opties en keuzes
 • delen-als-vis-150x150.jpg
  Gemeente overlegt - kerkenraad besluit. Unaniem. Verstand, gevoel en Geest = KOERS!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.