Kerken hebben te maken met een omgeving die snel verandert. Ook in kerken verandert er veel:

 • geloofsbeleving en ethische keuzes gaan meer verschillen
 • verwachtingen en gewoonten botsen vaker
 • onderlinge betrokkenheid op elkaar verminderd
 • tijdsbesteding aan vrijwilligerswerk neemt af
 • de rol en positie van jongeren vraagt om bezinning en keuzes

Steeds meer hebben kerkleden verschillende meningen over hoe ze vinden dat de diensten er uit moeten zien en hoe ‘de kerkenraad’ leiding zou moeten geven.

 • ‘leiding geven’ is veel ingewikkelder geworden
 • zeker als er veel verschillende ‘stemmen’ klinken
 • en mensen vertrekken als ze het ergens echt mee oneens zijn

De genoemde veranderingen zijn op zich gewoon. Zo zit de wereld tegenwoordig in elkaar. Als kerkmensen en kerkenraden worstelen we met die interne verschillen en verwachtingen. En we leerden niet hoe je veranderingen een plek geeft of met onderlinge verschillen rekening kunt houden.

Het kerkwerk is complex, zaken liggen gevoelig. Extra vragen ontstaan bij snelle groei of krimp. En als kerkenraad heb je juist dan geen gezag wanneer het wel nodig is: als er conflicten spelen.

Als extern adviseurs ondersteunen we kerken op de volgende manieren:

 
Wanneer je als kerkenraad ondersteuning nodig hebt in je kerk nu

 • tijdens ‘ingewikkelde’ gemeenteopbouw… wanneer problemen in visie en communicatie de samenwerking verstoren
 • bij trajecten rond visievorming en beleid

 

We hebben tools ontwikkeld die gemeentebreed kunnen worden ingezet om mensen met elkaar (doel)gericht in gesprek te brengen op een veilige en opbouwende manier.

Soms wil je ondersteuning richting kerk straks. We bieden dat aan gemeenten, predikant, kerkelijk werker, teamleiders en kern-teams.

 • uitdenken, pionieren en uitbouwen
 • het (bege)leiden in ingewikkelde situaties

 

We bieden coaching en intervisie (en hebben daar veel ervaring in)

 • voor mensen die betaald werk doen in kerken – vaak op eenzame posities
 • voor kleine teams – die samen nieuwe dingen (willen) doen

 

En we hebben trainingen en opleidingstrajecten

 • voor teams in de conceptuele- en pionier-fase

Soms heb je als kerk begeleiding van een externe, onafhankelijke persoon nodig, niet verbonden of geassocieerd wat er speelt

 

In andere gevallen wil je in je gemeente mensen toerusten voor hun taak als diaken, ouderling of pastoraal werker. We geven in kerken professionele training, toerusting en begeleiding rond

 • gespreksvaardigheden voor pastoraat en getuigend spreken
 • vergadertechniek en gesprekstechniek

Soms heb je voor een tijdelijke periode iemand nodig

 • als een vaste beroepskracht tijdelijk ontbreekt
 • als speciale interim-vaardigheden gewenst zijn
 • als je niet iemand vast in dienst wilt nemen

 

Wil je daarover eens van gedachten wisselen of mogelijkheden verkennen?Neem dan gerust contact met ons op. Ons netwerk is groot, we kennen de ins-en-outs van personeelsbeleid in de kerk. En we zijn zelf op dit terrein al jaren actief.

Soms is er werk wat ‘zomaar’ tussendoor moet. Iets wat specifieke deskundigheid en ervaring en/of een professionele distantie vraagt:

 • Een bezinningsweekend (mee)organiseren en leiden
 • Een gemeenteavond of -project helpen opzetten en inrichten
 • Een externe voorzitter voor een ingewikkelde vergadering

 

In overleg kan er veel en ook verwijzen we graag verder!