Jeugdwerkadvies

Er komen veel vragen op je af als kerk. Een aantal belangrijke Jeugdbeleiden urgente gaan over de jeugd en jongeren. Drie voorbeelden:

 1. Neem de groep puberouders… Ze onderhandelen elke week opnieuw met hun kinderen over de kerkgang. Deze ouders vragen de kerk om diensten en jeugdwerk dat hun kinderen aanspreekt, hen enthousiast maakt… en hen helpt te geloven.
 2. Neem de 18-plussers en 20-ers. De meesten geloofden mee met en in de kerk van hun ouders. Nu wordt het tijd zélf te kiezen en je zélf in te zetten. Maar hoe en waar dan?
 3. Neem het jeugdwerk als geheel. Er zijn activiteiten voor kinderen, commissies voor catechese en crèche. Jeugddiensten, kampen, etc.
  Er is geen echte samenhang, geen gericht beleid. En wat doe je als kerk nadat mensen 18 jaar zijn geworden? Het aanbod van vroeger stopt hier…

Wat doe je als kerk? Wat is en wordt je beleid? Kunnen oud en jong nog samen in een kerkdienst zitten en beide aangesproken en opgebouwd worden? Kun je door-de-weeks iets met elkaar? Moet je misschien een jeugdwerker in dienst nemen?

jongeren-meiden-Handen

We kennen geen recepten… we kunnen vaak wel helpen

 
Je bent op zoek naar een vorm van jeugdbeleid en activiteiten die passen bij je kerk én die goed zijn voor je jongeren. De verschillende leeftijdsgroepen hebben hun eigen programma’s en vragen. De 20-ers zijn meestal wat minder in beeld.

 1. Wat helpt jongeren om écht te geloven en een rol te spelen in de kerk?
 2. Jongeren leiden een gefragmenteerd leven. Geloven is één van die fragmenten. Hoe kun je ze als gemeente coachen en ondersteunen?
 3. Wat doe je als het bestaande jeugdwerk voor sommige leeftijdsgroepen niet meer werkt?

De situatie van elke gemeente is juist t.a.v. het jongerenwerk vaak verschillend. De opbouw van de gemeente (oud en jong), de diverse leeftijdsgroepen en de sfeer van de kerk… elke kerk is anders.
Oplossingen als recepten… ‘doe eerst dit en dan dat … voeg dan deze methode toe’… die bestaan niet

Wat je kunt doen als gemeente is

 1. je jeugd- en jongerenbeleid doordenken en daarbij niet per sé in stand willen houden wat je allemaal altijd deed en doet
 2. Met een aantal gespreksgroepen (jong en oud) aan de hand van goede gespreksmaterialen doorpraten over wat mensen denken, voelen en willen. Jongeren móet je hierbij betrekken!
 3. De gemeente informeren over de cultuur van tegenwoordig. Mensen vertellen en laten proeven van de leef-, denk- en gevoelswereld van jongeren. Begrip kweken, dus.
 4. Vertrouwen houden. het is niet de kerk die jongeren bij het geloof houdt 🙂

We hebben als Bureau kennis en ervaring met jeugd- en jongerenwerk via onderwijs, jeugdpastoraat en -coaching. Ook begeleidden en ondersteunden we diverse gemeenten

 1. in het opzetten van sterk jeugd- en jongerenwerk
 2. door het coachen van jongeren om zelf diensten te organiseren
 3. met gemeentebrede gesprekken (m.b.v. onderzoeks- en gespreksmateriaal) om de leefwereld van jongeren te onderzoeken en te leren kennen
 4. door het opleiden van gemeenteleden voor catechese, pastoraat en buddy-zijn
 5. met gemeenteavonden en programma’s om jong en oud met elkaar in gesprek te brengen via spellen, werkvormen en maaltijden
 6. door een ‘tijdelijke’ jeugdwerker te detacheren met een duidelijk afgebakende taak en doelen
 7. om tot een profiel, vacature en budget te komen voor een jongerenwerker in dienst van de kerk

We hebben de laatste jaren een aantal ‘tools’ ontwikkeld om de opties voor jeugd- en jongerenwerk goed in kaart te brengen. Als tweede bieden we opleiding en coaching aan van gemeenteleden. Als derde gaan we zelf – tijdelijk – aan de slag met jongeren

 1. Beleidsmatig
  Een traject van begeleiding – met jeugdwerkers, kerkenraad en jongeren om samen tot nieuwe ideeën te komen.
  Ook hebben we gemeenteavondprogramma’s waar jong en oud diepgaand en veilig met elkaar in gesprek komen
 2. Draagvlak en onderzoek
  Onderzoek in de vorm van gesprekken met vaste gesprekspunten: de leefwereld van jong en oud; de beleving van thuis en kerk; de netwerken (christelijk en niet) die mensen vormen.
  De gesprekken en uitkomsten vormen het begin van inzicht in de (geloofs)ontwikkeling naar volwassenheid en naar (nieuw) beleid
 3. Ruimte voor jongeren
  Een coachingstraject waarbij jongeren zelf nieuwe activiteiten ontwikkelen die geloof, leven en kerk aan elkaar verbinden
 4. Tijdelijke ondersteuning en inzet
  We verzorgen vormingsprogramma’s voor weekenden,  jeugdkampen, Youth-Alpha e.d.
  En we hebben mensen die tijdelijk inzetbaar zijn (van 2 tot 10 maanden) voor het opzetten en overdragen van het jeugd- en jongerenwerk

Bureau Kerkwerk werkt met een klein en professioneel team, daarnaast werken wij met een vaste groep ZZP’ers voor verschillende werkzaamheden.