Ruimte voor Jongeren

Hoe bereik je jongeren in de kerk? Die jongere die liever niet meer naar de kerk wil.
Die jongere die in de gemeente of de kerkdienst niet meedoet of wie het geloof weinig lijkt te zeggen?

 

Jongeren bereik je door… jongeren

 

Dat vraagt vertrouwen en coaching. De ruimte dat jongeren zélf geloof, gesprek en ontmoeting vorm mogen geven. En dat ze daarin zorgvuldig ondersteunt worden. Wil je als kerk die ruimte bieden?

 
Joas (19) gaat al een jaar niet meer naar de kerk. Zijn geloof staat op een laag pitje en zijn ouders maken zich zorgen over hem. Hijzelf voelt dat hij ‘wat mist’, maar hij weet niet hoe hij op zijn manier geloven moet en hoe hij weer kan aanhaken bij zijn kerk.
Dan stuurt Eric (21) hem een berichtje of hij mee wil doen met het organiseren van een paar jongerenavonden. Dat lijkt hem wel wat.  Joas:

Het was een perfect nieuw begin.

Niets is zo effectief als de ene jongere die de andere uitnodigt. Jongeren komen -in de eerste plaats- voor en om elkaar naar de kerk. En jongeren worden enthousiast voor God als er andere jongeren enthousiast zijn voor God! Dat is prachtig! Dat is wat we juist graag willen als ouders, kerk en jeugdleiders. Jongeren die vriendschap ervaren in de kerk en er daarom een plek hebben.
Er is één duidelijk probleem:

Een kerk van volwassenen zit dit in de weg

Als ouders zitten we ons kind in de weg met ons oprechte verlangen dat ons kind gelooft… en omdat we zo vaak aandringen. En als dominee of ouderling -met al onze goede bedoeling en inzet- bereiken we hen tóch niet. En als gemeente -die hoopt dat deze jongeren mee willen blijven doen- hebben we niet de ruimte om onze eredienst en vormen aan te passen aan deze groep jonge mensen.

En we gaan ervan uit dat ze meedraaien in onze gemeente en onze kerkdiensten en onze catechese. Er is  te weinig ruimte voor ontdekken, fouten maken en ‘anders’ geloven en kerk-zijn en daar hebben jongeren last van. Het weerhoudt ze om hun eigen weg te leren gaan en zelf -en met elkaar- verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geloofsreis en zoektocht.

Wij zeggen: Vertrouw hen en God, dus geef ze ruimte!

Als eerste zeggen we: vertrouw erop dat het Gods kinderen zijn, Hij gaat zijn weg ook met jongeren. Besef daarom dat je als volwassene geloof en kerkgang niet kunt afdwingen of doorgeven. Als tweede denken we dat jongeren niet moeten passen in onze structuren en kerkvormen. We geloven dat ze als eerste ‘gezien’ en ‘vertrouwd’ willen worden. EN ruimte nodig hebben voor het ontdekken van eigen vormen en structuren om hun geloof te bespreken en persoonlijk te maken. Als derde weten we dat dit vooral kan als je een supporter bent van je jongeren.

Ze willen! Maar dan wél op hun eigen manier!

Wat doen we voor een gemeente die ruimte voor jongeren wil?
Wij (de coach / begeleider) begeleiden een kerngroepje jongeren zes maanden lang. Op hun eigen manier leggen de leden van deze kerngroep contact met hun vrienden.  Wij prikkelen de jongeren met een aantal dingen: groot dromen! In actie komen. Eigen dingen bedenken. We helpen ze te zoeken naar vormen om ontmoeting, geloof en gesprek in hun leven aan elkaar te verbinden. Daarnaast helpen we ze om ook verbinding te hebben en te zoeken met hun gemeente en die mensen daarin die een voorbeeld voor ze zijn. De jongeren (contro)leren, de kerk faciliteert en iemand van Bureau Kerkwerk coacht / ondersteunt.

Hieronder vind je de stappen van dit proces

 

 1. Een voorgesprek met een groep beslissers in de kerk.
  Dit wordt later (als het gesprek een vervolg krijgt) veelal de opdrachtgever namens de gemeente.
 2. Extra informatie en overleg op aanvraag.
 3. Beslissing de Start-Up al of niet te doen.

 1. Een of meerdere gesprekken met een aantal jongeren met de vraag: Wat zouden jullie willen en kunnen en welke mensen willen deel uitmaken van zo’n kernteam.
 2. Extra informatie en overleg op aanvraag.
 3. Beslissing van jongeren om voor RUIMTE VOOR JONGEREN verantwoordelijk te willen worden.
 4. Voorstel naar de kerkenraad voor GO / NO GO.

 1. Gesprekken en beslissing over een ‘format’ wat de jongeren willen doen.
 2. Informatie van dit team aan KRD plus evt. begroting van kosten van hun serie activiteiten.
 3. Teamactiviteiten en begeleiding van het kernteam en de projectleiding (vanuit de jongeren).
 4. Gestage overdracht van meer taken en verantwoordelijkheden naar de jongeren.
 5. Tussentijdse evaluatie van de jongeren (met coach) en planning daarna.
 6. Voor het einde (idem als hierboven) met daarnaast: een planning van een zelfstandig vervolg en eventueel gecombineerd met het betrekken van een volwassene uit de eigen omgeving als coach.
  <BR> </BR>
  Tijdens dit traject zorgt de coach (met het kernteam) dat KRD en gemeente op de hoogte blijven van wat er gebeurt. Waar nodig is Bureau Kerkwerk beschikbaar om in de gemeente (bijvoorbeeld bij ouders) aan draagvlak te werken voor ‘ruimte voor jongeren’ en de activiteit die werd gekozen. De jongeren zelf zijn bij dit draagvlak-verbreding altijd ook zelf betrokken.

 1. Uitvoeren wat er is afgesproken tijdens het Ruimte-traject
 2. De coach vanuit Bureau Kerkwerk neemt afscheid.

Dit moment wordt gekozen in overleg met de jongeren en besloten door de kerkenraad.

Meer weten?

We nodigen jou/jullie van harte uit om kosteloos met een medewerker van Bureau Kerkwerk in gesprek te gaan over Ruimte voor jongeren. Laat ons met je meedenken of er een match is tussen de jongeren in jullie gemeente en onze begeleiding.  Neem contact met ons op >>>

Download hier de folder over ruimte voor jongeren