Kerk Nu

Je ziet dat je als gemeente aan de slag moet. Nu.

Inhoudelijk moeten zaken worden doordacht. En dat wil je sámen als gemeente doen.

Als kerkenraad moet je veel tegelijkertijd doen:

  • een goed proces, opbouw van inhoudelijke onderdelen
  • iedereen duidelijk informeren, helder communiceren 

Met als doel dat je als gemeente sámen door dit alles heen gaat.

 

Het is handig hierbij iemand van buiten in  te schakelen. Als coach, begeleider of expert. Iemand met veel ervaring op dit terrein, die het spel kent, de spelers en de regels.

wanneer je
sámen verder wilt…
zoeken hoe en waarheen

Ondersteuning is wenselijk

de tegenstellingen zijn groot
mensen vertrekken
leiding geven is ingewikkeld

Hulp is nodig

de gemeenschap als geheel
mag kleiner en persoonlijker
via kleine groepen

Extra expertise helpt

de gemeenschap als geheel
betrekken om samen
besluiten te gaan nemen

Krijg hulp bij route & ontwerp