Gemeente in groepen

Gemeente in groepenSteeds meer gaan kerken over op het werken in kleinere units; kringen, wijken of groeigroepen.

  

Er zijn diverse redenen voor. De ‘grote gemeenschap’ blijkt te groot om onderling echt met elkaar mee te leven. Of er zijn minder ouderlingen en het pastoraat wordt ín de groep’ terug gelegd. Andere redenen zijn de wens om in kleinere groepen op te trekken en daar geloof en leven te delen of om specifieke groepen te vormen: voor missionair werk, speciale zorg of gebed e.d.

binnen een levende boom functioneren
de grote takken als basis-vormen

Hoe kunnen we je ondersteunen?

 
Werken met een thema helpt je kerk aan een ‘inhoudelijke rode draad’. Dan passen themazondagen, preken, bijbelstudiemateriaal, gespreksavonden en materialen voor de jeugd allemaal bij elkaar.
De hele gemeente is samen aan de slag, op allerlei manieren, maar inhoudelijk verbonden.

  

Voorbeelden van thema’s die wij ontwikkelden of hebben begeleid:

Uiteraard heb je in een kringen-structuur commitment nodig. Van de deelnemers en van de kringleiders. De laatste groep vindt ook toerusting zinvol. We hebben als Bureau Kerkwerk de volgende speciale trainingen:

  

 1. Leiding – leiden met plezier
 2. Leiding – omgaan met weerstand
 3. Gesprek – luisteren en samenvatten
 4. Gesprek – vragen stellen en gesprekken verdiepen
 5. Inhoud – activerende werkvormen
 6. Inhoud – onderling gesprek bevorderen

Het valt nog niet mee om een jaarthema goed neer te zetten.

 • Voorbereiding kost minstens 3 maanden
 • Het moet ruim vóór het kerkelijke jaar beginnen
 • Afstemming met commissies is nodig
 • De gemeente moet goed geïnformeerd
 • Voor jeugd en jongeren moet materiaal gevonden
 • De planning van thema-zondagen, uitdelen van materialen, gespreksavonden en bijpassende extra’s moet opgesteld

  

Wij hebben ruime ervaring (in meer dan 15 gemeenten) met het helpen organiseren van dit werk. Zodat het jaarthema STAAT!