In(terne) verwarring

In verwarringDe gemeente is verdeeld, er zijn kleine groepen gevormd die allemaal andere ideeën hebben over hoe het zou moeten gaan. Je weet als kerkenraad niet wat je het beste kunt doen.

   

Dat komt ook omdat er zaken zijn die met elkaar samen hangen:

 • Je bent je richting en identiteit als gemeente kwijt
 • Er wordt veel gemopperd, mensen stemmen met hun voeten
 • Intern groeien de tegenstellingen
 • Je moet nieuwe wegen inslaan? Maar je weet niet hoe.
 • Je hebt al dingen geprobeerd. Het helpt niet.
 • Als kerkenraad mis je kunde en wijsheid zélf te sturen

wanneer de gemeenschap niet meer loopt
en onderhoud en olie nodig heeft

Wat er kan spelen en hoe we kunnen helpen

 
Wat ooit een sterke en samenwerkende gemeente was is nu aan het versplinteren. Kleine groepen hebben eigen ideeën hebben en willen hun verandering.

Er is onrust en verwarring. Mensen haken af.

   

Er leven veel vragen:

 • Wat moet er gebeuren?
 • Wie gaat het oplossen?
 • Wat doet de kerkenraad?
 • Waar moeten we heen?
 • Wat doen we met afhakers?

Er moet iets gebeuren! Maar wat?

 • Mensen willen “gehoord” worden
 • Je moet weten wat er in de gemeente speelt
 • Wat zijn wensen/verlangens/ergernissen van de groepen
 • Wat zouden oplossingen zijn die zouden passen?

  

Je wilt het het onderlinge gesprek weer op starten. Veilig en goed geornabiseerd. Zo kun je samen gaan zoeken naar wat je verbindt…

Recepten voor een kerk in verwarring zijn er niet!
Toch kun je zeker dingen doen!

  

Een paar voorbeelden:

 • Als buitenstaander / begeleider meelopen
 • Mensen stoom laten afblazen
 • Problemen duidelijk en eerlijk benoemen
 • Patronen in kaart brengen in de gemeente
 • Wensen en ergernissen onderzoeken

  

We werken met een kerkenraad (of werkgroep) als opdrachtgever. We voeren het werk gemeentebreed uit. We spreken daar samen de stappen en het proces voor af.