Visie (her)vormen

Van verwarring naar visie

Je hebt lang en hard gewerkt om met elkaar de gemeente goed te laten draaien… maar het werkt steeds minder goed…

   

Mensen vragen om een duidelijke koers en tegelijkertijd haken ze af als je ‘te duidelijk’ de richting bepaalt. Of je merkt dat de onderlinge gemeenschap afbrokkelt. Of je hoort signalen van ouders… ze willen graag wat meer ‘aansprekende diensten’ zodat hun tieners er met plezier naar toe komen.

  

Je mist visie, verbinding en enthousiasme. Wat zou het fijn zijn als dat anders is. Maar hoe doe je dat? Hoe geef je zo’n proces vorm in een gemeente die worstelt met interne verbondenheid en diversiteit?

  

Je wilt werken aan visie. Maar dan wél samen als gemeente… En met als doel om het vorm te geven, in plaats van weer een stuk papier te maken.

gemeenschap als een boomkruin
elk blad bewegend op de juiste plek

Uitwerking met voorbeelden

 
Het gaat niet goed meer. Je ziet er signalen van…

 • onderling verschil neemt toe, onderlinge geduld neemt af
 • leden gaan vaak ‘shoppen’ bij kerken in de buurt
 • mensen vragen of je eigenlijk wel beleid hebt
 • de onderlinge betrokkenheid neemt af…
 • Steeds minder mensen nemen taken op zich

 

Je oude manier van kerkzijn werkt niet meer. Er moet iets gebeuren, maar wat? Wat wil de gemeente, wat kan wel, wat kan niet. Je hebt visie nodig… en nieuw zicht op wat de komende jaren gezamenlijke prioriteiten zijn.

Dat de gemeente weer verbonden is, nieuw elan vindt…
Je hebt een proces van brede gemeenteopbouw nodig, dat je weer ontdekt wat je verbindt en waar je samen voor gaat.

Je verlangt – en het leeft breder in je gemeente – naar

 • doorleeft gelooft en gedrag
 • mensen die om elkaar geven
 • die elkaar niet de maat nemen
 • een kerkenraad als team
 • mensen die taken op zich nemen
 • jongeren die zich betrokken voelen

 

Die visie zelf zal niet de belangrijkste uitkomst zijn. De gezamenlijke route ar naar toe… samen denken, biddend en spreken.. en zo een breed gedragen verlangen ontwikkelen…  dat is waar het om draait!

We kunnen het volgende inbrengen…

 

 1. Met de kerkenraad (of werkgroep) een route uitstippelen
 2. Met de gemeente een analyse maken waar
  de vragen en soms de pijn zitten
 3. Gemeentebreed bespreken en uitzoeken
  waar gezamenlijke verlangens liggen
 4. Concrete voorstellen doen
  en een route daartoe voorstellen
 5. Implementatie begeleiden of ondersteunen

In stap 2 en 3 werken we met de KerkSpiegel, hoorgroepen en avonden waar we (resultaten) met de gemeente doorspreken .

Voor een bezinningstraject hebben we de KerkSpiegel. Al meer dan 30 kerken hebben deze ingezet voor ‘zelfreflectie als kerk’.

Lees er in de KerkSpiegel meer over…

   

Daarop aansluitend werken we in een traject altijd met onderdelen van ‘christelijke besluitvorming’: gebed, gesprek, Bijbelstudie en persoonlijke bezinning. Lees er hier meer over

We zetten voor

Een overzicht van al onze hulpmiddelen en tools vind je op deze pagina

begeleiders bij visie-trajecten