Kerk Straks

KERK STRAKS is gericht op de toekomst van je kerk.

  • Een kerk wil bijvoorbeeld eigentijds actief zijn. Dan ga je vernieuwen.
  • Een andere wil een dochtergemeente beginnen in een ander wijk: pionieren
  • Een derde kerk krimpt nu en wil fuseren of sluiten

  

En soms moet het echt anders…
niet zozeer vanwege problemen, maar omdat je ziet dat je als kerk voor grote keuzes staat
en omdat je deze als gemeente samen onder ogen wilt zien en uitzoeken.

wanneer je
anders verder wilt…
eigentijds en gezond

het moet anders…
maar wat en hoe
dat wil je nog uitzoeken

kerkplanting
polderen & pionieren
een dochterkerk beginnen

de gemeente krimpt
je wilt samen toewerken
naar een vervolg of sluiting