Vernieuwingstrajecten

Vernieuwingstraject - kopieIntro over vernieuwingstraject

 
De gemeente is stabiel, er is genoeg aanbod voor de ouderen en de jongeren. Er zijn kringen, wijken, gemeenteactiviteiten, jeugdprogramma’s, etc. Maar met oog op de toekomst wil de gemeente zich ontwikkelen. Hoe gaan we mee in de ontwikkelingen op het gebied van communicatie, wat doen we aan de vergrijzing en hoe betrekken we de jongvolwassenen in de “bestuurlijke taken”? Hoe kunnen we de diensten vernieuwen of de structuur zo aanpassen dat het eigentijds is?
We willen als gemeente sterk staan in wat we doen. Waarin frisse en eigentijdse diensten druk bezocht worden en meer zijn dan alleen kerkelijk samenkomsten, maar ook maaltijden, ontmoeting en activiteiten. We hebben de communicatiestructuur vernieuwd waardoor de gemeente altijd op de hoogte is. Steeds meer jongvolwassenen melden zich aan om “bestuurlijke taken” in de gemeente op zich te nemen. De gemeente bloeit.
Bureau Kerkwerk inventariseert, beoordeelt en bespreekt de huidige stand van zaken. We gaan met u in gesprek over wat de wensen zijn, wat er kan en wat er zou moeten gebeuren om dit te laten gebeuren. Wij brengen in kaart wat de trends zijn en welke veranderingen daarbij gepaard gaan. Bureau Kerkwerk geeft hierna een advies en/of mogelijke trainingen en gemeentetrajecten.
Gemeentelijke onderzoek over “vernieuwing en verandering”

Trainingen op maat

Gemeenteavonden

Toekomstvisie onderzoek

Bureau Kerkwerk werkt met een klein en professioneel team, daarnaast hebben wij ZZP’rs in dienst voor verschillende werkzaamheden.

Hier een testemonial