man vrouw in gesprek

Nieuw
Praktisch materiaal om het gesprek over vrouw en man in de kerk veilig en gestructureerd te voeren.

 • De set A2 werkbladen voor 3 tot 6 groepsgesprekken
  • voor gemeente-avonden
  • of voor kleine groepen
 • Plus materiaal voor persoonlijke bezinning en naslag
 • Extra’s: de handleiding plus powerpoints voor de avonden

Lees er meer over of bestel hier.

Er zijn vier stappen tot besluitvorming:

 1. Bezinning – Wat lees ik in de Bijbel en wat vind ik?
 2. BesprekenElkaars perspectief horen en begrijpen …
 3. Beproeven – Hoe wegen we teksten en Bijbelse lijnen?
 4. BesluitenImplementeren van wat we hebben begrepen in onze praktijk …

 

Voor stap 1 is het bezinningsmateriaal – dit kan voor en na groepsavonden gebruikt worden.

De werkbladen ondersteunen m.n. de stappen 2 en 3: sámen, zorgvuldig en via nieuwe invalshoeken het gesprek voeren. Zodat het zo veilig mogelijk wordt.

 

Waarom werkt het? (en uitgetest in gemeenten!)

 • omdat de inhoud niet een bepaalde kant op duwt
 • omdat de vragen iedereen tot nadenken aanzet
 • omdat het nieuwe inzichten geeft
 • en dus ruimte voor hernieuwde meningsvorming
 • omdat werkblad 4 pas over M/V in het ambt gaat
 • omdat eerst breder Bijbels wordt nagedacht

Het bezinningsmateriaal is opgezet als een 14-dagen boek.

De inleiding gaat over gaven, rollen en ambten in de Bijbel.
De verdere dagen lees je over afzonderlijke gaven, rollen, structuren of ambten.

 • Apostel
 • Diaken, diacones
 • Leiderschap
 • Oudste
 • Gebed
 • Opziener
 • Profeet
 • Ambt van alle gelovigen
 • Leraar
 • Evangelist
 • Herder
 • De 5-voudige bediening
 • De 3 ambten

Per dag krijg je enkele Bijbelteksten, kun je iets lezen óver die rol of structuur en krijg je links naar meer (online) materiaal.

 

Dit bezinningsmateriaal past naadloos bij de werkbladen 1 tot en met 4. 

Het materiaal in een gemeente gebruiken vraagt voorbereiding.

 • Wat moet je vooraf regelen?
 • Hoe organiseer je de avonden?
 • Wat doe je als op een avond het gesprek fel wordt?
 • Hoe kun je het materiaal verspreiden en groot printen?
 • Wat is de rol van een werkgroep of kerkenraad hierin
 • Hoeveel tijd vraagt het geheel?

Op al dit soort vragen lees je in de handleiding antwoorden en krijg je meer informatie en tips.

 

Per avond zijn er ook – aan je eigen huisstijl aan te passen – powerpoints met agenda voor een avond en met instructies voor alle groepen…

Wat krijg je?

Alle materialen worden digitaal – in PDF formaat – geleverd.
Vooraf wordt voor u het logo (of naam) van uw kerk in de geleverde PDF’s ingevoegd.

 

 

 

 

Je bestelt één pakker voor gebruik in de hele gemeente.
Vermenigvuldigen mag zo vaak je wilt voor je eigen kerk.

Digitaal Pakket    € 150,00
Digitaal incl. eigen logo
Drukwerk via de eigen gemeente
Werkbladen, bezinnnigsmateriaal en handleiding + powerpoints

Je betaalt één pakket. Dit mag je gebruiken in de hele gemeente.
Vermenigvuldigen mag zo vaak je wilt voor de eigen kerk.


Optionele extra’s

 1. Ondersteuning implementatie    €  75,00
  Via telefoon of skype
 2. Maatwerk in overleg
  Denk aan:
  Gespreksleiding gemeenteavonden
  Training gespreks- of kringleiders

Digitaal Pakket voor een kring  € 25,00
Digitaal incl. naam eigen kring of groep.
Afdrukken op eigen printer of lezen op je schermen
Werkbladen, bezinnnigsmateriaal en handleiding

Je betaalt één pakket. Dit mag je alleen gebruiken in je eigen kring.

bestelknop
uitgelicht MV