Verzamelen

In de afgelopen 10 jaar hebben we binnen Bureau Kerkwerk (en in andere werkkringen) methoden en materialen ontwikkeld die je als kerk of kerkenraad helpen sámen inzicht te krijgen in wat er leeft of gedacht wordt in de gemeente.
De individuele vragenlijsten genereren rapporten van de meningen van de hele groep: zo kun je snel inzicht krijgen in wat er leeft.

Kerk InZicht
Snelle vragenlijst voor (her)oriëntatie als kerkenraad

Een vragenlijst voor kerkenraad of kerkenraad + kader. De vragen vul je in voorafgaand aan een werkdag of -avond, waarin je de inhoud en resultaten doorneemt en uitdenkt wat je volgende stappen kunnen zijn.

Drie sets vragen

  1. Op welke punten is je kerk in of uit balans?
  2. Wat zijn je Parels als gemeenschap (en de puzzels)
  3. Op welke punten helpt de kerk mensen in hun persoonlijk geloof?

Klik hier om de vragenlijst in te vullen

QuickScan

De QuickScan staat op zichzelf. En ze wordt ook gebruikt als voorstap op de KerkSpiegel. En als onderdeel van een module voor beroepingswerk.

  • Via de QuicScan denk je na over je eigen geloof, je plek in de gemeente en over je kerk
  • De uitkomsten kerkbreed worden gedeeld. Rapportage geeft beeld waar samenhang, verschillen en onduidelijkheid is. Er ontstaat gevoel van urgentie.

De vragensets van de QuickScan

  • Of en hoe de kerk je persoonlijk geloof bevordert
  • Op welke punten je als kerk in of uit balans bent
  • Hoe en waar je de onderlinge verbondenheid ervaart.

Je ontdekt via de QuikScan als gemeente of het verstandig is door te denken en praten over je kerkwerk