Inspiratie

In de loop van 20 jaar hebben we binnen Bureau Kerkwerk (en in andere werkkringen) spellen bedacht en gebruikt. Ze worden ontwikkeld om het onderlinge gesprek te bevorderen. Of om processen in kerken te ondersteunen en te stroomlijnen. Een deel van de spellen is ook te koop.

Daarnaast vind je op deze pagina andere spellen voor gemeente-opbouw en gesprek in kerken, kringen en groepen.

Ik wil graag elke twee weken een 'meditatie voor kleine groepen' ontvangen per mail.
...

Ik wil graag de mailserie 'VOLG MIJ inspiraties' 10 dagen lang ontvangen.
...

[ucaddon_elegant_icon_box title=”Inspiratie bij Volg Mij” link=”10dagentijd” icon=”fa fa-comments-o” uc_init_settings=”” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_elegant_icon_box title=”Meditatie voor Kleine Groepen” link=”meditatiekleinegroep” icon=”fa fa-group” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]