Spellen

In de loop van 20 jaar hebben we binnen Bureau Kerkwerk (en in andere werkkringen) spellen bedacht en gebruikt. Ze worden ontwikkeld om het onderlinge gesprek te bevorderen. Of om processen in kerken te ondersteunen en te stroomlijnen. Een deel van de spellen is ook te koop.

Daarnaast vind je op deze pagina andere spellen voor gemeente-opbouw en gesprek in kerken, kringen en groepen.

Kerk met karakter
Een spel voor inspiratie en (her)oriëntatie

In de doos zitten bijna veertig kaarten die elk een anders uitziende kerk beschrijven.

Het spel helpt je om als kerk in gesprek te gaan over je identiteit. Je onderzoekt op wat voor manier je kerk wilt zijn in je omgeving en ook onderling.

Diverse werkvormen helpen je zoeken naar de gezamenlijke eenheid in het geloof. Hoe dat je inspireert als gemeenschap.
In een open sfeer zoek je naar je gaven als kerk en werk je toe naar keuzes, zodat je niet intern verdeeld en machteloos raakt.

Een duidelijke identiteit helpt je om als kerk geloofwaardig drager te zijn van het goede nieuws in onze wereld.
Zo ben je kerk met veel van het karakter van Christus.

– Download Werkvorm 40 > 20 > 10 > 1

– Download Werkvorm Waar maakt God veel mogelijk? (komt)

Kaartspel In gesprek over bloeiend diaconaat

Het spel heeft tot doel om het gesprek over de diaconale gemeente te stimuleren. Het kan gebruikt worden op een gemeenteavond over het werk van de diaconie, maar bijvoorbeeld ook in kringen of groeigroepen.

Er zijn twee afzonderlijke vragensets van elk tien vragen (een met individuele vragen en een met groepsvragen), een handleiding en een snel en eenvoudig zelf te organiseren spelbord.

In het spel krijg je vragen voorgeschoteld als:
– Wat is jouw favoriete Bijbelse voorbeeld of tekst over zorgen voor je naaste?
– Niemand loopt te koop met zijn of haar financiële problemen; hoe kom je er dan toch achter en op welke signalen let je dan?
– Wat vind jij drie belangrijke taken van de diaconie? Waarom deze drie?

Het spel is ontwikkeld i.s.m. het Diaconaal Steunpunt

Kerk Kernfuncties
Een onderdeel van de KerkSpiegel

Samen kijken naar kerk nuMensen kijken verschillend naar hun gemeente. Daarom is het gesprek daarover zinvol en ondersteunend voor gezamenlijke beeldvorming. Het kijken zélf blijkt zelfs al zinvol.

Het gesprek erover als gemeente is waardevol omdat je als mensen met elkaar praat over God, je geloof en de kernen van het kerk-zijn.

Met dit spel uit de KerkSpiegel denk je als (lid van de) gemeente na over het geheel van het gemeente-zijn. En door te zien hoe ‘de ander’ kijkt, leer je zien wat ‘de ander’ ziet. Dat geeft soms heel nieuwe doorkijkjes en andere perspectieven.

Drie keer luisteren voor je spreekt

Bij gemeenteopbouw is het luisteren naar God, naar jezelf en naar de mensen om je heen van groot belang. Te snel beginnen we vaak met onze meningen en standpunten… met de inhoud… zonder te luisteren naar elkaars woorden en gevoelens.

Daarom vind je hier Bijbelstudies in een speciale vorm. Ze helpen je om als groep stil te vallen en 3D te luisteren, voordat je begint aan een vergadering, gesprek of i.d.

De opbouw is strak:
– 10 minuten alleen met een tekst en gebed. En een enkele vraag.
– 10 minuten in kleine groep. Uitwisselen en delen. En biddend afronden.
– 10 minuten plenair uitwisselen wat je merkte, dacht en hoorde.