Uitgaven

Op deze pagina vind je boeken, werkmaterialen, spellen andere publicaties die Peter Wierenga alleen of samen met anderen schreef of ontwikkelde. Een deel ervan zijn in Digitale Gemeenteprojecten opgenomen op kerkproject.nl.

Zijn er vragen of wil je meer weten? Neem even contact met ons op!

Klik op één van de vier TABS om meer info te krijgen over elk onderdeel

kerkscenarios

Kerk met Karakter is een spel. Je kunt het spelen als kring of kerk.
Het is daarnaast ook onderdeel van De GemeenteKijker.

Handleiding van elke spelvorm

De bovenstaande materialen zijn ook te vinden op KerkProject.nl/mijnkerk.
Daar is het alleen toegankelijk voor kerken met een abonnement op de GemeenteSpiegel.

Volg mij is een ánder boek over missionair-zijn: persoonlijk en inspirerend.

Het boek wil je uitdagen om je leefomgeving te zien als de plek waar je mee vorm kunt geven aan Gods plan de wereld te redden.

In het boek komen veel vragen (thema’s) aan bod, bijvoorbeeld:

  • – Hoe komen mensen tot geloof en speel ik daar een rol in?
  • – Wat betekent Gods missie voor mijn leven?
  • – Welke blokkades zijn er bij mij en bij anderen
  • – Hoe ga ik die te lijf?
  • – Wat kan ik en wat kan mijn gemeente doen?

In elk hoofdstuk staan korte Bijbelstudies, ook steeds één waarin Petrus als voorbeeld voor nu wordt gebruikt.

Volg mij is heel geschikt als persoonlijk studieboek én als projectboek in de kleine groep of de gemeente.

De auteurs hebben decennialange ervaring in het toerusten van christenen en kerken.

Strooizout is een werkboek voor jongeren. Het helpt jongeren om christen te zijn in een omgeving die dat niet meer is. Een prachtig vormgegeven werkboek met veel praktische uitwerkingen. Je ontdekt hoe getuigen op een ontspannen en natuurlijke manier mogelijk is.

Strooizout is op twee manieren te gebruiken:

  • In een jongerengroep (van 18-25 jaar) kun je het boek zelf gebruiken. Een gespreksleider is vaak wel handig. Die persoon kan uit de groep zelf gekozen worden.
  • In een catechesegroep onder leiding van een catecheet.

Er zijn via het Praktijkcentrum gratis handleidingen beschikbaar (voor catecheten en voor gesprekleiders).

Je vind praktische en uitdagende thuisopdrachten en bijbelleesroosters in Strooizout.

Op Kerkproject.nl vind je digitale gemeente-projecten. Sommige zijn bedoeld voor de 40-dagen tijd. Andere zijn thematisch M/V in het ambt of Regenboog aan Relaties (Seksualiteit, relatievorming en LHBT).

Een andere set thema’s is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij een visietraject, het beroepen van een predikant of om als kerk en kerkenraad een quickscan van je gemeente te maken om te weten waar je samen staat en tegen aan loopt.