Uitgaven

Op deze pagina vind je boeken, werkboeken en andere publicaties die Peter Wierenga alleen of samen met anderen schreef. Andere zijn uitgaven van Bureau Kerkwerk of mogen we doorgeven.
Een deel ervan is te koop of sturen we toe tegen kostprijs.

Bij sommige uitgaven zijn ‘bijpassende’ werkvormen , avondprogramma’s en meditaties ontwikkeld. Deze zijn bij die materialen weergegeven.

Zijn er vragen of wil je meer weten? Neem even contact met ons op!

kerkscenarios

Volg mij is een ánder boek over missionair-zijn: persoonlijk en inspirerend.

Het wil je uitdagen om je leefomgeving te zien als de plek waar je mee vorm kunt geven aan Gods plan de wereld te redden.

In het boek komen veel vragen (thema’s) aan bod, bijvoorbeeld:

  • Hoe komen mensen tot geloof en speel ik daar een rol in?
  • Wat betekent Gods missie voor mijn leven?
  • Welke blokkades zijn er bij mij en bij anderen en
    hoe ga ik die te lijf?
  • Wat kan ik en wat kan mijn gemeente doen?

In elk hoofdstuk staan korte bijbelstudies, ook steeds één waarin Petrus als voorbeeld voor nu wordt gebruikt.

Volg mij is heel geschikt als persoonlijk studieboek én als projectboek in de kleine groep of de gemeente.

De auteurs hebben decennialange ervaring in het toerusten van christenen en kerken.

Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.
Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.
Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.
Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.