Christelijke besluitkunde als proces

Christelijke besluitkunde als proces

Heel vaak zitten kerkenraden met vragen over vijf kerkelijke olifanten: De vrouw of de homo in het ambt, kinderen aan het avondmaal, samenwonen al of niet toelaten en interkerkelijk tot een fusie komen.

Of het gaat over de vier kerkelijke kikkers: liturgievormen, fuseren / sluiten, muziekstijl of veranderingen in beleid of koers.

En gemeenteleden zijn tegenwoordig mondig en zelfstandig denkend. Ze vinden wat ze vinden en leggen de Bijbel op hun eigen manier uit.

  • ze gaan tegensputteren als een besluit ze niet bevalt
  • ze hebben commentaar als je geen beleid hebt

 

Kerkenraden komen er vaak niet meer uit.

We zijn niet gewend om met die interne verschillen om te gaan. We hebben niet geleerd het gesprek in de gemeente te faciliteren. Wat we deden en vaak doen is een besluit voorbereiden en uitleggen.

Olifanten zijn dik en log. Het zijn van die kolossen waar verschil van mening en Bijbeluitleg bij is. Mensen reageren op die zware zaken vaak principieel en stellig. Met de Bijbel in de hand worden gesprekken gevoerd met standpunten die een ander kunnen vertrappen. Olifantspoten.

Kikkers zijn springerig en glibberig. Het zijn van die beweegbare onderwerpen Iedereen vindt er iets van en voelt er iets bij. En gemeenteleden raken er emotioneel verdeeld over. Kikkersprongen

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.