Trends

Ik ben dagelijks bezig met werk voor kerken. Al meer dan 30 jaar lang. Ik ontmoet veel mensen, hoor en zie veel, studeer en lees.
Wat zie ik dan een ontwikkelingen in maatschappij, kerk en kerkverband!

 

Ik beschrijf voorvallen, onderzoeken en trends …
en teken de mogelijke gevolgen uit voor de lokale kerk en een kerkverband.

 

Via Bureau Kerkwerk deel ik het …

Met kerken, leiderschapsteams en beslissers denk ik na over scenario’s, beleidsvernieuwing en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en producten.

Voor GKV-mission beschreef ik de GKV.
Het is volgens lezers een zinvolle en spannende analyse
geworden
over de toekomst van ‘t kerkverband.

 
In ‘DE TOEKOMST van de GKV’ beschrijf ik ontwikkelingen:

 

 1. Nieuwe vinexwijken:  voor kerken is geen ruimte meer.
  Gelukkig zijn veel GKv’s actief in kerkplanting.
 2. Gezin- en samenlevingsvormen: samengestelde gezinnen, seriële monogamie, later kids nemen, veel samenlevingsvormen…
  De GKv heeft er geen beleid voor en loopt kerkrechtelijk achter
 3. Multiculti groepen: in de GKv’s zie je het nauwelijks terug

 

In het stuk vind je meer over deze en andere ontwikkelingen en wat het voor gevolgen heeft voor de GKv en voor lokale kerken.

Er zijn onderzoeken en trends rond GKVledentallen. Er is gekeken naar beleving in de kerk. Daar zie je leeftijdsgroepen heel verschillend omgaan met de lokale kerk en denken over een kerkverband.

 

In ‘De Toekomst van de GKv’ lees je over trends en ontwikkelingen

 1. Op persoonlijk niveau
  – De groep van 15 tot 35 jarigen
  – De groep van 35 jaar en ouder
 2. Ontwikkelingen in de lokale kerken
 3. Ontwikkelingen op landelijk niveau in en rond de GKv

 

Een apart onderdeel gaat over fusies van NGK, CGK en GKV en andere partijen.

Er is theorie die beschrijft hoe veranderingen in organisaties verlopen. Er zijn wetmatigheden over de manier waarop mensen met vernieuwing of besluitvorming van buiten om gaan.

 

 • De wet van 3 -13 – 34 – 34 – 16 laat zien dat mensen groepsgewijs – afhankelijk van karakter – wel of niet snel veranderen.Het legt uit waarom de 2e dienst in sommige GKv’s binnen 2 jaar (bijna) zijn uitgestorven. En waarom ín kerken vaker groepsvorming optreedt dan vroeger.
 • Er is ook theorie over besluitkunde …
  dat beschrijft hoe een kerk samen tot nieuwe besluiten kan komen,
  en hoe een kerkenraad hier wel of niet leiding aan kan geven.
 • over het patroon van verval van (oude) structuren
  dat verklaart waarom de synode nog wel besluiten neemt, maar steeds minder kerken(mensen) zich daar echt wat van aantrekken
  (en wat dat dan weer voor gevolgen heeft)
 • over informatietheorie …
  en waarom je kerkblad niet meer wordt gelezen. Maar dat je wel op andere en nieuwe manieren goed kunt communiceren.

Interesse?
We organiseren in januari 2017 een besloten dag. Wil jij erbij zijn? Stuur me dan een mail waarom je wilt komen!

   

Besloten dag
Toekomst van de GKV