Kerkwerk begeleiders

Een kleine groep professionals die u en uw kerk kunnen ondersteunen en begeleiden bij trajecten en kantelmomenten. We zijn beschikbaar voor kerkbrede begeleiding, voor inval- en interimwerk. Op deze site vind je mensen die zich graag voor je gemeente inzetten.

Ons team van bekwame gelovige begeleiders

Kerkwerk tools

Vaak is begeleiding handig, maar nog vaker zijn materialen en tools daarbij heel handig. We leveren al jaren tools en materialen aan kerken zelf, of aan begeleiders en organisaties die hen ondersteunen.

Kerkwerk Begeleiding is een netwerk van Kerkwerk begeleiders én een uitgeverij / ontwikkelaar van materialen. Het oude Bureau Kerkwerk is omgezet naar Kerkwerk Begeleiding. Het kleine bureau vind je op bureaukerkwerk.

Contact?

Neem contact op met één van ons!

Begeleiding Herkerken

Herkerken: Bezield Bewegen

Een begeleide route voor de kerkenraad. Als kerkenraad wordt je ook geholpen deze reis samen met de gemeente te gaan.

  • Duur: in overleg
  • Voorgesprek gratis
  • Begeleiding € 85,00 incl. per uur

Bij de begeleiding krijg je
- een module met lees-en achtergrondmateriaal
- een module met alle stappen, agenda's en verslagen

Quickscan Herkerken

Quickscan Herkerken

Als kerkenraad gaan nadenken over her=inrichting van je kerk voorbij Corona. Wat moet gestut? wat gestart of gestopt? Wat vraagt herstel of experiment?

De vragenlijst werkt hand in hand met de Quickscan GemeenteToekomst. De kerkenraad wordt verder bevraagd over wat belangrijk en urgent wordt rond kerk-zijn voorbij corona.

  • Twee weken doorloop
  • Van start tot Rapportage

Kan gebruikt zonder begeleiding
Kosten € 175 all-in

LEARNNN QS Toekomst VZ

Quickscan Gemeentetoekomst

Een gezamenlijk beeld krijgen van wat speelt. De gemeente(leden) bevraagd over hun geloof en gedachten bij kerk-zijn tijdens en na corona.

  • Zondag 0 - Start
  • Zondag 1 - Vragenlijst open
  • Zondag 2 - Tussenstand
  • Zondag 3 - Rapportage

Kan gebruikt zonder begeleiding
Kosten € 175 all-in